На 28 януари 2017 г. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" за трета поредна година организира  Национално състезание по руски език  за зрелостници «Я – знаток русского языка». Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалностите Руска филология и Български и руски език). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.
Състезанието ще се проведе в рамките на 2 астрономически часа. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология (http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg/?page_id=3917) е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.
Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 28 януари 2017 г. Начален час – 11:00 ч. Място на провеждане – 5 аудитория  в сградата на Ректората на Пловдивския университет.
Участието в състезанието е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да попълнят следната ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.
Срокът за регистрация на участниците е до 27.01.2017 г. 16.00 ч.
Регистриралите се за участие в състезанието няма да получават автоматично потвърждение на личната си поща.
« Обратно

В Профилираната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив

На 14 март 2017 г. доц. д-р Жоржета Чолакова и гл.ас. д-р Борислав Борисов се срещнаха с дванадесетокласниците на Профилираната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив. На срещата с тях бяха представени всички възможности за кандидатстване и реализация във Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". 
Учениците задаваха въпроси за новите и класическите специалности на Факултета, като същевременно стана ясно, че голяма част от тях са се явили на състезанието по български език и литература, организирано от Филологическия факултет, и са получили отлични оценки, с които вече са приети за студенти. Остана им само да изберат в коя точно специалност да се запишат.