КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 2016 ГОДИНА

 

"ФИЛОЛОГИЯТА Е НА МОДА"


Посещения на училища в Пловдив, района на Пловдив и в цяла Южна България с цел разяснителна кампания на специалностите във Филологическия факултет и на възможностите за развитие и реализация  на завършилите факултета:

месец февруари 2016 г.
 
На тези срещи може да се получи информация за:
 • кандидатстудентските изпити;
 • балообразуването при кандидатстване;
 • бъдещата професионална реализация;
 • студентската мобилност в периода на следването;
 • възможностите за продължение на следването в магистърски и докторантски програми.
Ще бъдат раздадени рекламни материали за специалностите във Филологическия факултет. 

27. февруари 2016 г., 11 часа, Ректорат, 9. аудитория


Месец на отворените врати на Филологическия факултет.

(Срещи с кандидат-студентите пред паметника на Паисий Хилендарски, Ректорат, 11.00 часа):

  5. март 2016 г.
19. март 2016 г.
26. март, 2016 г.
 
 Участниците в тях ще могат:
 • да разгледат модерните учебни корпуси на университета и специализираните центрове на Филологическия факултет;
 • да общуват със студенти от Филологическия факултет, от които могат да получат информация за различните специалности,
 • да се фотографират с тога и шапка, както и със символите на университета. 

Дни и вечери на различните чужди езици, които се преподават във факултета, където се представят културите на съответните държави и възможностите за специализация там, които предлага факултетът.
месец април 2016 г.

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 2016 ГОДИНА

 

"ФИЛОЛОГИЯТА Е НА МОДА"


Посещения на училища в Пловдив, района на Пловдив и в цяла Южна България с цел разяснителна кампания на специалностите във Филологическия факултет и на възможностите за развитие и реализация  на завършилите факултета:

месец февруари 2016 г.
 
На тези срещи може да се получи информация за:
 • кандидатстудентските изпити;
 • балообразуването при кандидатстване;
 • бъдещата професионална реализация;
 • студентската мобилност в периода на следването;
 • възможностите за продължение на следването в магистърски и докторантски програми.
Ще бъдат раздадени рекламни материали за специалностите във Филологическия факултет. 

27. февруари 2016 г., 11 часа, Ректорат, 9. аудитория


Месец на отворените врати на Филологическия факултет.

(Срещи с кандидат-студентите пред паметника на Паисий Хилендарски, Ректорат, 11.00 часа):

  5. март 2016 г.
19. март 2016 г.
26. март, 2016 г.
 
 Участниците в тях ще могат:
 • да разгледат модерните учебни корпуси на университета и специализираните центрове на Филологическия факултет;
 • да общуват със студенти от Филологическия факултет, от които могат да получат информация за различните специалности,
 • да се фотографират с тога и шапка, както и със символите на университета. 

Дни и вечери на различните чужди езици, които се преподават във факултета, където се представят културите на съответните държави и възможностите за специализация там, които предлага факултетът.
месец април 2016 г.

 

Гостуваме на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и СУ „Гео Милев“, гр. Варна

Няколко дни преди настъпването на астрономическата пролет имахме удоволствието да присъстваме на две мероприятия в прекрасната черноморска столица по покана на директорите на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и СУ „Гео Милев“, гр. Варна.
В първия ден от посещението си бяхме гостоприемно посрещнати лично от зам. директора по учебната дейност на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Дарина Маркова. В рамките на провежданото от 19 до 21 март 2018 г. изложение на университети, образователни и консултантски центрове „ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ОТ ПЕТА“ учениците от всички класове ще получат информация за възможностите за продължаващо образование във Филологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Информационните материали ще бъдат представени на кандидат-студентската борса, организирана в сградата на училището.
На следващия ден СУ „Гео Милев“ беше домакин на националния кръг на олимпиадата по руски език в България за 2018. По покана на директора Албена Павлова на организираната среща с директори на училища, учители по руски език и представители на университети бяха представени възможностите за прием и обучение в направленията „Филология“ и „Лингвистика“ на ФФ на ПУ „П. Хилендарски“, както и за включването на средношколците русисти в следващите етапи на провеждането на националното състезание „Я знаток русского языка“. Срещата откри с приветствено слово д-р Стоянка Почеканска, главен експерт по руски език в МОН.
Бихме желали да изкажем благодарността си за поканата и подкрепата. Успех на зрелостниците по пътя им в избраното направление!


Филологическият факултет гостува на средношколците в Хасково

На 1 март 2018 г. ФФ гостува на средношколците от Природо-математическата гимназия в Хасково, които се информираха за възможностите за обучение във ФФ от Кандидатстудентския календар  „Един факултет-много възможности”. На 1 март се проведе и заключителното в рамките на КСК 2018 на ФФ Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”.


На 24 март 2018 г. в 10.30 ч. в 4 аудитория на Ректората ще се състои официалната церемония за връчване на дипломи и сертификати на участниците в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”.


Филологическият факултет  отваря врати за срещи с кандидат-студенти на  24  и 31 март 2018 г. Среща в 11.00ч. пред паметника на Паисий Хилендарски /пред сградата на Ректората/.


Филологическият факултет очаква кандидат-студенти от Бургас

На 23 февруари 2018 г.  Филологическият факултет на Пловдивския университет  представи новите и традиционните си специалности пред зрелостници и единадесетокласници от Бургас. Средношколците от ГЧЕ „Васил Левски” се убедиха, че Пловдивският университет е отлично място за изучаване на чужди езици както във филологическите специалности, така и в комбинация с бизнес, маркетинг, IT- компетентности.
На 23 февруари се проведе и Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. За трети път в рамките на КСК 2018 на Филологическия факултет се състезаваха  средношколците – русисти /46 ученици в Бургас/. На 1 март Състезанието  ще се проведе и в Хасково, в Природо-математическата гимназия.
Филологическият факултет отново отваря врати за срещи с кандидат-студенти на  24  и 31 март 2018 г. Среща - в 11.00ч. пред паметника на Паисий Хилендарски (пред сградата на Ректората).

На 24 март 2018 г. в 10.30 ч. в 4 аудитория на Ректората ще се състои официалната церемония за връчване на дипломи и сертификати на участниците в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”.

Филологическият факултет очаква кандидат-студенти от Бургас

На 23 февруари 2018 г.  Филологическият факултет на Пловдивския университет  представи новите и традиционните си специалности пред зрелостници и единадесетокласници от Бургас. Средношколците от ГЧЕ „Васил Левски” се убедиха, че Пловдивският университет е отлично място за изучаване на чужди езици както във филологическите специалности, така и в комбинация с бизнес, маркетинг, IT- компетентности.
На 23 февруари се проведе и Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. За трети път в рамките на КСК 2018 на Филологическия факултет се състезаваха  средношколците – русисти / 46 ученици в Бургас/. На 1 март Състезанието  ще се проведе и в Хасково, в Природо-математическата гимназия.
Филологическият факултет отново отваря врати за срещи с кандидат-студенти на  24  и 31 март 2018 г. Среща- в 11.00ч. пред паметника на Паисий Хилендарски/пред сградата на Ректората/.

На 24 март 2018 г. в 10.30 ч. в 4 аудитория на Ректората ще се състои официалната церемония за връчване на дипломи и сертификати на участниците в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”.

 


Филологическият факултет гостува в гр. Стара Загора

Продължава гостуването в средните общообразователни училища на преподаватели и студенти от Филологическия факултет на Пловдивския университет, които представят новите и традиционните специалности на Факултета. Инициативата е в рамките на Кандидатстудентския календар 2018 „Един факултет-много възможности” на Филологическия факултет и на 09.02. 2018 се реализира в СУ „ Максим Горки” - гр. Стара Загора с любезното съдействие на директора на училището- Марияна Пенчева . В СУ „Максим Горки” традиционно се проведе Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”, даващо възможност на успешно представилите се да се обучават в  специалностите с руски език на ФФ.

Филологическият факултет отваря врати за срещи с кандидат-студенти на 24 и  31 март  2018 г. Среща- в 11.00ч. пред паметника на Паисий Хилендарски (пред сградата на Ректората).


Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” в Пловдив

На 27 януари 2018 г. в 5 аудитория на Пловдивския университет се проведе Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” - реализация на инициативата на Катедрата по руска филология в рамките на Кандидатстудентския календар - 2018 на Филологическия факултет . На 9 февруари Състезанието ще се проведе в СУ” Максим Горки” - гр. Стара Загора, на 23 февруари – в ГПЧЕ „Васил Левски” – гр. Бургас , на 1 март – в ПМГ „Акад. Боян Петканчин” - гр. Хасково, с любезното съдействие и подкрепа на директорите на училищата - госпожа Марияна Пенчева, госпожа Весела Иванова и госпожа Донка Тодорова.
Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за специалностите Руска филология, Български език и руски език.
С получена оценка от Състезанието Отличен  (5,50) и по – висока участниците ще могат веднага да се запишат в желаната от тях специалност.


ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" Пловдив

На 23.01.2018 ни беше предоставена възможността да запознаем зрелостниците от ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" с възможностите за продължаване на образованието в бакалавърска и магистърска програма във Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". С любезното съдействие на директора на училището, инж. Анета Чилингирова, за което искрено благодарим, представихме пред младежите от четирите паралелки дванайсти клас атрактивните специалности на нашия факултет и им разяснихме възможностите за кандидатстване. Ще се радваме да ги посрещнем като бъдещи наши студенти.


ЕГ „Бертолт Брехт” гр. Пазарджик - 17.01.2018 г.

На 17. 01. 2018 г. Радослава Минкова, преподавател по немски език и литература, и Николай Пишмишев, студент от IV курс в специалността Приложна лингвистика с немски език и испански език, посетиха Езикова гимназия „Бертолт Брехт” в гр. Пазарджик с любезното съдействие на госпожа Мария Хаджийска, зам. директор на гимназията и госпожа Пенка Иванова, учител по немски език, както и на Соня Николова, учител по история на немски език и по испански език. Като бивши ученици на гимназията те бяха посрещнати с радост от учителите в ЕГ „Бертолт Брехт”.

Екипът ни направи презентация пред зрелостници от паралелките с интензивно изучаване на немски език за специалностите и възможностите за кандидатстване във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, както и за актуални инициативи в рамките на кандидат-студентската кампания – Националното състезание по български език и литература и Дните на отворените врати.
Зам. директор Мария Хаджийска изтъкна, че ръководството на гимназията също извършва активна рекламна дейност, защото в бъдеще се очаква увеличаване на недостига на квалифицирани кадри в сферата на образованието. Учителската професия е сигурна и перспективна, затова те съветват зрелостниците да се насочат към нея.
225-те ученици от XII клас са разпределени в 9 паралелки, 4 от които с интензивно изучаване на английски език, 4 с немски език и една паралелка с френски език. От 2001 г. в ЕГ „Бертолт Брехт” се провежда изпит по немски език (DSD II).
Средно 45 ученици се явяват на изпита всяка година и получават международен сертификат по немски език, като по-голяма част от тях постигат значителното равнище C1 от Европейската езикова рамка.
Бе извършена рекламна дейност и в други училища в гр. Пазарджик: Профилирана математическа гимназия „Константин Величков”, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, СОУ „Д-р Петър Берон” и СОУ „Георги Брегов”.


ЕГ "Иван Вазов" - 16.01.2018 г.

На 16.01.2018 г. зрелостниците от ЕГ "Ив. Вазов" се запознаха с възможностите за обучението си в бакалавърските и магистърските специалности на Филологическия факултет. Младите хора проявиха интерес към предстоящите Състезания за зрелостници по български и руски език, както и към Дните на отворените врати на ФФ, интересуваха се от студентската мобилност. Благодарим на ръководството на ЕГ "Ив. Вазов" в лицето на госпожа Вихра Ерамян, с чието съдействие срещите в гимназията станаха традиционни.
 

СУ "П.К. Яворов", гр. Пловдив

Със съдействието на на директорката на СУ "П.К. Яворов", гр. Пловдив - г-жа Сашка Кръстева, имахме възможност да гостуваме 
в училището.
Разговаряхме с любопитни и ведри млади хора, които проявиха изключителен интерес към презентацията и информацията за филологическите специалности в ПУ, представени от нашите колеги Станислава Илиева и Наталия Христова.
Пожелаваме успешна година на зрелостниците от СУ "П.К.Яворов"! 
И ги очакваме в аудиториите на Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хиледарски"!