На 24 март 2018 г. (събота) от 10,30 часа в 4 аудитория ще се състои тържественото връчване на сертификати и награди на участниците в Националното състезание по руски език „Я знаток русского языка" и Националното състезание по български език и литература.

ДРАГИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ СТУДЕНТИ ОЩЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018!

 

На 3.02.2018 г., събота,  от 11.00 часа Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" организира Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Освен че ще проверят нивото на своите знания, зрелостниците, които получат отлична оценка, ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет в някоя от следните избрани от тях специалности: българска филология, славистика, български език и китайски език, български език и руски език, български език и френски език, български език и италиански език, български език и новогръцки език, български език и турски език,  български език и история, български език и испански език, български език и немски език, български език и гражданско образование.
Състезанието ще се проведе в сградите на ПУ (залите ще бъдат допълнително уточнени) и ще продължи 3 астрономически часа. Форматът му ще бъде много близък до държавния зрелостен изпит (по-подробно за примерните задачи можете да видите ТУК).
Участието в състезанието е БЕЗПЛАТНО, в деня на провеждането му кандидатите трябва да носят само ЛИЧНАТА СИ КАРТА. Те ще работят по два равнопоставени модула – езиков и литературен. Оценяването ще става по точкова система, а резултатите ще се приравнят към шестобалната система. При кандидатстване в някоя от изброените по-горе специалности получената отлична оценка от състезанието ще е актуална и няма да зависи от оценката, която  ще получи зрелостникът на матурата (стига тя да е положителна).  В рамките до 10 дни след провеждането резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.
 
Желаещите да се включат в състезанието трябва да попълнят следната форма за регистрация ТУК.
 
Срокът за регистриране за участие в състезанието е до 30.01.2018 г. включително.