« Back

ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" Пловдив

На 23.01.2018 ни беше предоставена възможността да запознаем зрелостниците от ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" с възможностите за продължаване на образованието в бакалавърска и магистърска програма във Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". С любезното съдействие на директора на училището, инж. Анета Чилингирова, за което искрено благодарим, представихме пред младежите от четирите паралелки дванайсти клас атрактивните специалности на нашия факултет и им разяснихме възможностите за кандидатстване. Ще се радваме да ги посрещнем като бъдещи наши студенти.