« Back

ГХП "Св.Св. Кирил и Методий"

На 26 април 2016 г. в ГХП "Св.Св. Кирил и Методий" се състоя заключителната за учебната 2015/2016 г. среща на преподаватели от Филологическия факултет със зрелостници и кандидат-зрелостници за представяне на специалностите на Факултета. Младите преподаватели Елица Миланова и Олга Моллова запознаха единадесетокласниците от Хуманитарната гимназия с възможностите за овладяване на филологически умения и компетенции в комбинация с изучаване на чужди езици при следването им във Филологическия факултет на Пловдивския университет.