« Back

Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" в гр. Сливен

В края на месец февруари със съдействието на гл. ас. д-р Екатерина Петкова бе проведена рекламна кампания в Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" в гр. Сливен. На учениците бяха раздадени материали за специалностите, които предлага Филологическият факултет, и бяха обяснени условията за кандидатстване в тях.