Уважаеми зрелостници,

можете да се осведомите за вашата регистрация и разпределение по зали за Националното състезание по български език и литература към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".

Желателно е да заемете определените за вас места в залите в 10.30 часа.

Задължително носете със себе си документ за самоличност.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.
 

Състезанието ще се проведе в Нова сграда на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

(гр. Пловдив, бул. България № 236)

 

Желаем ви успешно представяне!

 

Списък с регистрираните участници и разпределението им по зали