« Retour

ЕГ „Бертолт Брехт” гр. Пазарджик - 17.01.2018 г.

На 17. 01. 2018 г. Радослава Минкова, преподавател по немски език и литература, и Николай Пишмишев, студент от IV курс в специалността Приложна лингвистика с немски език и испански език, посетиха Езикова гимназия „Бертолт Брехт” в гр. Пазарджик с любезното съдействие на госпожа Мария Хаджийска, зам. директор на гимназията и госпожа Пенка Иванова, учител по немски език, както и на Соня Николова, учител по история на немски език и по испански език. Като бивши ученици на гимназията те бяха посрещнати с радост от учителите в ЕГ „Бертолт Брехт”.

Екипът ни направи презентация пред зрелостници от паралелките с интензивно изучаване на немски език за специалностите и възможностите за кандидатстване във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, както и за актуални инициативи в рамките на кандидат-студентската кампания – Националното състезание по български език и литература и Дните на отворените врати.
Зам. директор Мария Хаджийска изтъкна, че ръководството на гимназията също извършва активна рекламна дейност, защото в бъдеще се очаква увеличаване на недостига на квалифицирани кадри в сферата на образованието. Учителската професия е сигурна и перспективна, затова те съветват зрелостниците да се насочат към нея.
225-те ученици от XII клас са разпределени в 9 паралелки, 4 от които с интензивно изучаване на английски език, 4 с немски език и една паралелка с френски език. От 2001 г. в ЕГ „Бертолт Брехт” се провежда изпит по немски език (DSD II).
Средно 45 ученици се явяват на изпита всяка година и получават международен сертификат по немски език, като по-голяма част от тях постигат значителното равнище C1 от Европейската езикова рамка.
Бе извършена рекламна дейност и в други училища в гр. Пазарджик: Профилирана математическа гимназия „Константин Величков”, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, СОУ „Д-р Петър Берон” и СОУ „Георги Брегов”.