Регистрация за Национално състезание по руски език за зрелостници «Я – знаток русского языка»
Регистрацията за Национално състезание по руски език за зрелостници «Я – знаток русского языка» - ПРИКЛЮЧИ! Състезанието ще се проведе на 26.І.2019 г., 10.30 часа
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.