КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 2016 ГОДИНА

 

"ФИЛОЛОГИЯТА Е НА МОДА"


Посещения на училища в Пловдив, района на Пловдив и в цяла Южна България с цел разяснителна кампания на специалностите във Филологическия факултет и на възможностите за развитие и реализация  на завършилите факултета:

месец февруари 2016 г.
 
На тези срещи може да се получи информация за:
 • кандидатстудентските изпити;
 • балообразуването при кандидатстване;
 • бъдещата професионална реализация;
 • студентската мобилност в периода на следването;
 • възможностите за продължение на следването в магистърски и докторантски програми.
Ще бъдат раздадени рекламни материали за специалностите във Филологическия факултет. 

27. февруари 2016 г., 11 часа, Ректорат, 9. аудитория


Месец на отворените врати на Филологическия факултет.

(Срещи с кандидат-студентите пред паметника на Паисий Хилендарски, Ректорат, 11.00 часа):

  5. март 2016 г.
19. март 2016 г.
26. март, 2016 г.
 
 Участниците в тях ще могат:
 • да разгледат модерните учебни корпуси на университета и специализираните центрове на Филологическия факултет;
 • да общуват със студенти от Филологическия факултет, от които могат да получат информация за различните специалности,
 • да се фотографират с тога и шапка, както и със символите на университета. 

Дни и вечери на различните чужди езици, които се преподават във факултета, където се представят културите на съответните държави и възможностите за специализация там, които предлага факултетът.
месец април 2016 г.

 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ

НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 2016 ГОДИНА

 

"ФИЛОЛОГИЯТА Е НА МОДА"


Посещения на училища в Пловдив, района на Пловдив и в цяла Южна България с цел разяснителна кампания на специалностите във Филологическия факултет и на възможностите за развитие и реализация  на завършилите факултета:

месец февруари 2016 г.
 
На тези срещи може да се получи информация за:
 • кандидатстудентските изпити;
 • балообразуването при кандидатстване;
 • бъдещата професионална реализация;
 • студентската мобилност в периода на следването;
 • възможностите за продължение на следването в магистърски и докторантски програми.
Ще бъдат раздадени рекламни материали за специалностите във Филологическия факултет. 

27. февруари 2016 г., 11 часа, Ректорат, 9. аудитория


Месец на отворените врати на Филологическия факултет.

(Срещи с кандидат-студентите пред паметника на Паисий Хилендарски, Ректорат, 11.00 часа):

  5. март 2016 г.
19. март 2016 г.
26. март, 2016 г.
 
 Участниците в тях ще могат:
 • да разгледат модерните учебни корпуси на университета и специализираните центрове на Филологическия факултет;
 • да общуват със студенти от Филологическия факултет, от които могат да получат информация за различните специалности,
 • да се фотографират с тога и шапка, както и със символите на университета. 

Дни и вечери на различните чужди езици, които се преподават във факултета, където се представят културите на съответните държави и възможностите за специализация там, които предлага факултетът.
месец април 2016 г.

 

Филологическият факултет гостува в гр. Стара Загора

Продължава гостуването в средните общообразователни училища на преподаватели и студенти от Филологическия факултет на Пловдивския университет, които представят новите и традиционните специалности на Факултета. Инициативата е в рамките на Кандидатстудентския календар 2018 „Един факултет-много възможности” на Филологическия факултет и на 09.02. 2018 се реализира в СУ „ Максим Горки” - гр. Стара Загора с любезното съдействие на директора на училището- Марияна Пенчева . В СУ „Максим Горки” традиционно се проведе Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”, даващо възможност на успешно представилите се да се обучават в  специалностите с руски език на ФФ.

Филологическият факултет отваря врати за срещи с кандидат-студенти на 24 и  31 март  2018 г. Среща- в 11.00ч. пред паметника на Паисий Хилендарски (пред сградата на Ректората).


Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” в Пловдив

На 27 януари 2018 г. в 5 аудитория на Пловдивския университет се проведе Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” - реализация на инициативата на Катедрата по руска филология в рамките на Кандидатстудентския календар - 2018 на Филологическия факултет . На 9 февруари Състезанието ще се проведе в СУ” Максим Горки” - гр. Стара Загора, на 23 февруари – в ГПЧЕ „Васил Левски” – гр. Бургас , на 1 март – в ПМГ „Акад. Боян Петканчин” - гр. Хасково, с любезното съдействие и подкрепа на директорите на училищата - госпожа Марияна Пенчева, госпожа Весела Иванова и госпожа Донка Тодорова.
Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за специалностите Руска филология, Български език и руски език.
С получена оценка от Състезанието Отличен  (5,50) и по – висока участниците ще могат веднага да се запишат в желаната от тях специалност.


ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" Пловдив

На 23.01.2018 ни беше предоставена възможността да запознаем зрелостниците от ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров" с възможностите за продължаване на образованието в бакалавърска и магистърска програма във Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". С любезното съдействие на директора на училището, инж. Анета Чилингирова, за което искрено благодарим, представихме пред младежите от четирите паралелки дванайсти клас атрактивните специалности на нашия факултет и им разяснихме възможностите за кандидатстване. Ще се радваме да ги посрещнем като бъдещи наши студенти.


ЕГ „Бертолт Брехт” гр. Пазарджик - 17.01.2018 г.

На 17. 01. 2018 г. Радослава Минкова, преподавател по немски език и литература, и Николай Пишмишев, студент от IV курс в специалността Приложна лингвистика с немски език и испански език, посетиха Езикова гимназия „Бертолт Брехт” в гр. Пазарджик с любезното съдействие на госпожа Мария Хаджийска, зам. директор на гимназията и госпожа Пенка Иванова, учител по немски език, както и на Соня Николова, учител по история на немски език и по испански език. Като бивши ученици на гимназията те бяха посрещнати с радост от учителите в ЕГ „Бертолт Брехт”.

Екипът ни направи презентация пред зрелостници от паралелките с интензивно изучаване на немски език за специалностите и възможностите за кандидатстване във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, както и за актуални инициативи в рамките на кандидат-студентската кампания – Националното състезание по български език и литература и Дните на отворените врати.
Зам. директор Мария Хаджийска изтъкна, че ръководството на гимназията също извършва активна рекламна дейност, защото в бъдеще се очаква увеличаване на недостига на квалифицирани кадри в сферата на образованието. Учителската професия е сигурна и перспективна, затова те съветват зрелостниците да се насочат към нея.
225-те ученици от XII клас са разпределени в 9 паралелки, 4 от които с интензивно изучаване на английски език, 4 с немски език и една паралелка с френски език. От 2001 г. в ЕГ „Бертолт Брехт” се провежда изпит по немски език (DSD II).
Средно 45 ученици се явяват на изпита всяка година и получават международен сертификат по немски език, като по-голяма част от тях постигат значителното равнище C1 от Европейската езикова рамка.
Бе извършена рекламна дейност и в други училища в гр. Пазарджик: Профилирана математическа гимназия „Константин Величков”, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, СОУ „Д-р Петър Берон” и СОУ „Георги Брегов”.


ЕГ "Иван Вазов" - 16.01.2018 г.

На 16.01.2018 г. зрелостниците от ЕГ "Ив. Вазов" се запознаха с възможностите за обучението си в бакалавърските и магистърските специалности на Филологическия факултет. Младите хора проявиха интерес към предстоящите Състезания за зрелостници по български и руски език, както и към Дните на отворените врати на ФФ, интересуваха се от студентската мобилност. Благодарим на ръководството на ЕГ "Ив. Вазов" в лицето на госпожа Вихра Ерамян, с чието съдействие срещите в гимназията станаха традиционни.
 

СУ "П.К. Яворов", гр. Пловдив

Със съдействието на на директорката на СУ "П.К. Яворов", гр. Пловдив - г-жа Сашка Кръстева, имахме възможност да гостуваме 
в училището.
Разговаряхме с любопитни и ведри млади хора, които проявиха изключителен интерес към презентацията и информацията за филологическите специалности в ПУ, представени от нашите колеги Станислава Илиева и Наталия Христова.
Пожелаваме успешна година на зрелостниците от СУ "П.К.Яворов"! 
И ги очакваме в аудиториите на Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хиледарски"!

СУ "Св.Патриарх Евтимий" - 09.01.2018 г.

На 9.01.2018 г. посетихме СУ" Св.Патриарх Евтимий" и се срещнахме с ученици от 12-тите класове в часа на класа.


СУ "Пейо Яворов"

Продължава гостуването на Филологическия Факултет в пловдивските училища: на 4.04.2017 зрелостниците и единадесетокласниците  от  СУ "Пейо Яворов" се интересуваха от възможностите за изучаване на чужди езици във ФФ и получиха компетентна информация от преподавателите Гергана Иванова, Милена Стойкова и младия гост-лектор на Филологическия факултет Дарка Хербез за двете направления в предлаганите специалности-филология и лингвистика.


Филологическият факултет очаква кандидат-студенти от ЕГ „Иван Вазов” - Пловдив

На 28 март 2017 г.  Филологическият факултет на Пловдивския университет  представи новите и традиционните си специалности пред зрелостници и единадесетокласници от  ЕГ „Иван Вазов”. Средношколците , изучаващи по два чужди езика,  се убедиха, че Филологическият факултет на  Пловдивския университет е отлично място за продължаване на изучаване на чужди езици  както в комбинация с бизнес, маркетинг, IT- компетентности, така и в традиционните филологии и приложни лингвистики.  Срещата стана възможна с любезното съдействие на ръководството и колегите в езиковата гимназия, много от които- възпитаници на ФФ на Пловдивския университет.
 

Ден на отворените врати - 25.03.2017 г.

На 25 март 2017 г. Филологическият факултет отново отвори врати за всички желаещи да получат подробна и компетентна информация за предлаганите бакалавърски и магистърски специалности. Докторантите към ФФ Олга Моллова и Елица Маринова посрещнаха пред паметника на Паисий Хилендарски кандидат-студенти и техните родители, показаха им учебните зали и всички важни за бъдещите студенти места - Студентския съвет и подаването на документи за общежитие и стипендии на Ректорския етаж, учебните отдели по специалности - на втория, и Деканата на ФФ, където бъдещите студенти бяха посрещнати от заместник-декана на ФФ доц. д-р Е. Гетова и младите преподаватели по различните езици, които запознаха гостите с възможностите за обучение и реализация, които ФФ предлага.