Национално състезание по руски език „Я знаток русского языка" 27.02.2016 г. - регистрирани участници от интернет страницата

 
Име, презиме и фамилия, Училище, Населено място на училището
АДЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА, ГХПСв.Св.Кирил и Методий, гр.Пловдив
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОЗОВА, ГХП ''Св.св.Кирил и Методий, Пловдив
ВЛАДИМИРА ПЕТКОВА ПЕТКОВА, ГЧЕ Васил Левски, гр. Бургас
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ, Езикова гимназия ,,Иван Вазов'', град Пловдив
ИВАННА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ГХП Св.св.Кирил и Методий, Пловдив
КРИСТИНА ИЛИЕВА СТАМЕНОВА, ГХПСв.Св.Кирил и Методий, гр.Пловдив
МИЛЕНА СТЕФАНОВА ШИШКОВА, ГХП  Св. св. Кирил и Методий, гр. Пловдив
СВЕТЛАНА ЕМИЛОВА НАНКОВА, ГХП Св. Св. Кирил и Методий, Пловдив 
 

 

Започва регистрацията за Националното състезание по руски език 

„Я знаток русского языка"

 

Уважаеми кандидат-студенти,

На 27 февруари 2016 г. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" организира  Национално състезание по руски език  за зрелостници «Я знаток русского языка». Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалностите Руска филология и Български и руски език). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 2 астрономически часа. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология в ПУ  е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване

Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 27 февруари 2016 г. Начален час – 11:00 ч. Място на провеждане – 9 аудитория  в сградата на Ректората на Пловдивския университет.

 

Участието в състезанието е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да попълнят следната ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.

Регистриралите се за участие в състезанието няма да получават автоматично потвърждение на личната си поща.

На 22.02.2016 г. ще бъде публикуван списъкът на всички регистрирали се желаещи да участват в състезанието до момента.

Краен срок за регистрация - 25.02.2016 г.

 

Примерен вариант на тест за Националното състезание по руски език за зрелостници „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА" (2016 година)