Уважаеми зрелостници,

можете да се осведомите за вашата регистрация и разпределение по зали за Националното състезание по български език и литература към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски":
 

10. семинарна зала, Ректорат (ул. Цар Асен 24), трети етаж (последен) 

номер по ред Име, презиме и фамилия Населено място на училището
1. Айлен Енвер Дурмуш Кърджали
2. Александър Атанасов Пенцов Пловдив
3. Ани Асенова Спасова гр. Пазарджик
4. Ани Мирославова Славова Димитровград
5. Ася Живкова Ламбрева гр. Пловдив
6. Богомил Петков Мандажиев Пазарджик
7. Боряна Пламенова Николова  Гр.Пловдив
8. Бояна Бойкова Желева Пловдив 
9. Валентин Асенов Чавдаров Град Хасково
10. Валентин Мирославов Беларев Пловдив
11. Ваня Тихомирова Митева Димитровград
12. Василена Стоянова Стоянова Пловдив
13. Велика Кръстева Златинова Бургас
14. Весела Бойкова Коджабашева Пловдив
15. Веселина Даниелова Борисова Димитровград
16. Виктория Георгиева Андонова Пловдив
17. Виктория Рангелова Стоянова Гр. Пловдив 
18. Виктория Сотирова Сасова гр.Пловдив
19. Виолета Руменова Даскалова Град Пловдив
20. Вълко Валентинов Вълков град Хасково
21. Вяра Георгиева Желева Пловдив
22. Габриела Борислава Борисова Град Димитровград
23. Габриела Валентинова Вълчева Свиленград
24. Габриела Маринова Тодоранова Пловдив
25. Галина Андреева Желязкова Димитровград
26. Георги Георгиев Ханъмов Пловдив
27. Георги Стоилов Меретев Пловдив
28. Гергана Георгиева Кючукова  гр. Пловдив
29. Гергана Димитрова Лазарова град Пазарджик
30. Гергана Тихомирова Андонова  Хасково
 

11. семинарна зала, Ректорат (ул. Цар Асен 24), трети етаж (последен) 

номер по ред Име, презиме и фамилия Населено място на училището
1. Даниел Йорданов Искрев гр.Казанлък
2. Даниела Иванова Станчева  гр. Пловдив 
3. Деметриа Станиславова Танева град Белово
4. Десислава Христова Калайджиева  Пловдив
5. Диана Руменова Клименкова Пловдив
6. Диана Тончева Георгиева гр. Смолян
7. Димитър Иванов Гъдев  Пловдив
8. Димитър Славеев Апостолов Пловдив
9. Екатерина Георгиева Маркелова гр.Пловдив
10. Елена Ангелова Кръстева гр.Пловдив
11. Елена Антонова Джоглева Пловдив
12. Елена Георгиева Ангелова Хасково
13. Елена Стоянова Матакова Гр. Пловдив
14. Елеонора Ангелова Ангелакова Пловдив
15. Елица Владимирова Воденичарова Пловдив
16. Елка Тодорова Чолакова Пловдив
17. Жаклин Драгомирова Жекова Пловдив
18. Златка Росенова Данчева Пловдив
19. Златомира Георгиева Минкова гр. Пловдив
20. Ива  Красимирова Крушкова Пловдив
21. Иван Георгиев Узунов Пловдив
22. Иван Трайков Гъдев град Пловдив
23. Ивана Атанасова Генева гр. Пловдив
24. Иванка Георгиева Екова Пазарджик
25. Иванна Ангелова Иванова град Пловдив
26. Ивелина Колева Колева Пловдив
27. Илия Цветанов Пловдив
28. Илияна Илиева Аризанова Гр. Пловдив
29. Йорданка Измирова Пловдив
30. Йосиф Георгиев Шопов  Пловдив 
 

1. аудитория, сграда на Химическия факултет, първи етаж

номер по ред Име, презиме и фамилия Населено място на училището
1. Кристина Георгиева Георгиева Пловдив 
2. Кристина Румянова Стоянова Пловдив
3. Лазар Александър Стойчев  Пловдив 
4. Лия Василева Златева Бургас
5. Любинка Даниелова Станчева гр. Пловдив
6. Любомира Калинова Георгиева Димитровград 
7. Любослав Маринов Стоев Хасково
8. Малвина Иванова Лесова Пловдив
9. Маргарита Пенчева Донева Пловдив
10. Мари Георгиева Райчева Пловдив
11. МАРИНА ПЕТРОВА САВОВА гр. ЕТРОПОЛЕ
12. Марина Христова Пенкова Хасково
13. Мария Валериева Бойчева Плевен
14. Мария Цветелинова Иванова  Гр. Пловдив 
15. Милица Лука Шиндарова  Стара Загора 
16. Мирела Рубинова Хаджиева гр. Смолян
17. Михаела Христева Чучева Пловдив
18. Моника Здравкова Арменкова гр. Пловдив
19. Надежда Николаева Чалъмова Пловдив
20. Нели Георгиева Доева Гр.Пловдив
21. Нехат Азис Мустафа Хасково
22. Никол Николаева Павлова Пловдив
23. Никола Веселинов Маджаров гр Пловдив
24. Николета Николаева Георгиева Димитровград
25. Николета Станимирова Бангеева Гр. Пловдив
26. Николина Господинова Петкова Димитровград
27. Петър Димов Демирев Казанлък
28. Петър Тодоров Тодоров гр.Пловдив
29. Пламена Георгиева Георгиева  Димитровград 
30. Пламена Красимирова Чотова Пловдив
31. Ралица Стоянова Бинева Бургас
32. Роуз-Мари Цветанова Георгиева Видин
33. Румяна Димитрова Моллова Пловдив
34. Светлина Пенкова Божилова Пловдив
35. Селен Себахтин Мурад Хасково
36. Силвия Мариянова Петрова гр.Видин
37. Силвия Стоянова Драганова Пловдив
38. Симона Валентинова Ирмова Пловдив
39. Симона Миткова Кенанска гр.Пловдив
40. София Василева Василева гр. Пловдив
41. София Кирилова Вълева Пловдив
42. Станимир Любомиров Маринчешки Пловдив
43. Станислава Атанасова Михайлова  Гр. Пловдив 
44. Стиляна Стефанова Николова Пловдив
45. Таня Георгиева Паунова Гр.Пловдив
46. Теодора Гр. Пловдив
47. Теодора Ангелова Ненова Пловдив
48. Теодора Илиева Байрева Пловдив
49. Теодора Пеева Гюллева Пловдив
50. Теодора Петрова Динева гр.Асеновград
51. Теодора Станимирова Славова Пловдив
52. Христина Валентинова Татарова Пловдив
53. Христина Любомирова Тоточева Пазарджик
54. Цветелина Запринива Рибарова Град Пазарджик
55. Цветелина Кирилова Кирилова Пловдив
 

Желателно е да заемете определените за вас места в залите до 10.50 часа.

Задължително носете със себе си документ за самоличност.

В рамките до 5 дни след провеждането на състезанието резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаем ви ведро настроение и успешно представяне!