Уважаеми зрелостници,

можете да се осведомите за вашата регистрация и разпределение по зали за Националното състезание по български език и литература към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски".

Желателно е да заемете определените за вас места в залите в 10.30 часа.

Задължително носете със себе си документ за самоличност.

В рамките до 15 дни след провеждането на състезанието резултатите ще бъдат обявени на сайта на Филологическия факултет.

Желаем ви успешно представяне!

 

Ректорат (гр. Пловдив, ул. Цар Асен 24)

 

Списък с регистрираните участници и разпределението им по зали