« Обратно

В Профилираната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив

На 14 март 2017 г. доц. д-р Жоржета Чолакова и гл.ас. д-р Борислав Борисов се срещнаха с дванадесетокласниците на Профилираната хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив. На срещата с тях бяха представени всички възможности за кандидатстване и реализация във Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". 
Учениците задаваха въпроси за новите и класическите специалности на Факултета, като същевременно стана ясно, че голяма част от тях са се явили на състезанието по български език и литература, организирано от Филологическия факултет, и са получили отлични оценки, с които вече са приети за студенти. Остана им само да изберат в коя точно специалност да се запишат.