« Back

ЕГ "Иван Вазов" - 16.01.2018 г.

На 16.01.2018 г. зрелостниците от ЕГ "Ив. Вазов" се запознаха с възможностите за обучението си в бакалавърските и магистърските специалности на Филологическия факултет. Младите хора проявиха интерес към предстоящите Състезания за зрелостници по български и руски език, както и към Дните на отворените врати на ФФ, интересуваха се от студентската мобилност. Благодарим на ръководството на ЕГ "Ив. Вазов" в лицето на госпожа Вихра Ерамян, с чието съдействие срещите в гимназията станаха традиционни.