« Back

Гостуваме на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и СУ „Гео Милев“, гр. Варна

Няколко дни преди настъпването на астрономическата пролет имахме удоволствието да присъстваме на две мероприятия в прекрасната черноморска столица по покана на директорите на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и СУ „Гео Милев“, гр. Варна.
В първия ден от посещението си бяхме гостоприемно посрещнати лично от зам. директора по учебната дейност на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, Дарина Маркова. В рамките на провежданото от 19 до 21 март 2018 г. изложение на университети, образователни и консултантски центрове „ДНИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТА ОТ ПЕТА“ учениците от всички класове ще получат информация за възможностите за продължаващо образование във Филологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Информационните материали ще бъдат представени на кандидат-студентската борса, организирана в сградата на училището.
На следващия ден СУ „Гео Милев“ беше домакин на националния кръг на олимпиадата по руски език в България за 2018. По покана на директора Албена Павлова на организираната среща с директори на училища, учители по руски език и представители на университети бяха представени възможностите за прием и обучение в направленията „Филология“ и „Лингвистика“ на ФФ на ПУ „П. Хилендарски“, както и за включването на средношколците русисти в следващите етапи на провеждането на националното състезание „Я знаток русского языка“. Срещата откри с приветствено слово д-р Стоянка Почеканска, главен експерт по руски език в МОН.
Бихме желали да изкажем благодарността си за поканата и подкрепата. Успех на зрелостниците по пътя им в избраното направление!