Уважаеми зрелостници, приключи проверката на Националното състезание по български език и литература, проведено на  1.02.2020 г. от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Резултатите можете да видите тук.