На 26 януари 2019 г. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" за пета поредна година организира  Национално състезание по руски език за зрелостници «Я – знаток русского языка». Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалностите Руска филология и Български и руски език). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.
Състезанието ще се проведе в рамките на 2 астрономически часа. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни критерии за познанията по езици. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология (http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg/?page_id=3917) е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.
Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 26 януари 2019 г. Начален час – 10:30 ч. Място на провеждане – 8 аудитория в сградата на Ректората на Пловдивския университет.
Участието в състезанието е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да попълнят следната ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ.
Срокът за регистрация на участниците е до 24.01.2019 г.
 
Регистриралите се за участие в състезанието няма да получават автоматично потвърждение на личната си поща.
 
Регистрацията за състезанието приключи!